logo
logo
v1.9.0
giả lập
logo Chương trình giới thiệu
giá
Cho doanh nghiệp
tự động hóa
Tự động thực hiện và không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ lợi nhuận nào
icon
Giao dịch sao chép tự động
Theo dõi tiền thông minh và tự động nhận tiền lãi đầu tư
icon
lệnh giới hạn
Mua thấp, bán cao, tự động dừng lãi và dừng lỗ
icon
bắn tỉa tự động
Tùy chỉnh token bắn tỉa, tự động theo dõi và bán vào đúng thời điểm
icon
Aimbot
tùy chỉnh
Đi tới bảng điều khiển để sử dụng các chức năng giám sát và tự động hóa Bot (tự động bắn tỉa, tuân theo lệnh, lệnh giới hạn, v.v.)
giá trịFromToChi tiếtthời gianchiều cao khối
ethereum
solana
Bsc
base
arbitrum
optimism
Beta
polygon
Beta
tron
Beta
Đi tới bảng điều khiển để sử dụng các chức năng giám sát và tự động hóa Bot (tự động bắn tỉa, tuân theo lệnh, lệnh giới hạn, v.v.)