logo
logo
v1.10.0
giả lập
logo Chương trình giới thiệu
giá
Cho doanh nghiệp

Bot tùy chỉnh

Hỗ trợ tùy chỉnh tên, hình đại diện, trạng thái và các thuộc tính khác của Bot
Dbot bot
Tùy chỉnh thuộc tính bot
Hình đại diện, tên, v.v. của Bot có thể được thay thế bằng logo thương hiệu, tên thương hiệu, v.v. để có thể làm nổi bật cá tính thương hiệu hơn.
Phù hợp về mặt chức năng
Bot tùy chỉnh có tất cả các chức năng của Bot chính thức. Cấu hình bạn đã thực hiện ở chế độ Bot tùy chỉnh cũng có thể được kế thừa và sử dụng sau khi chuyển về Bot mặc định.
Dbot bot