logo
v1.23.0
giả lập
logo Chương trình giới thiệu
giá
Cho doanh nghiệp
Dbot webhooks

Truy vấn NFT

Các hướng dẫn liên quan đến truy vấn NFT không chỉ có thể truy vấn giá sàn, chủ sở hữu và thông tin khác của một NFT mà còn truy vấn tình hình chung của NFT, chẳng hạn như tổng số NFT, số lượng NFT đang hoạt động và dữ liệu khác
Dbot bot
Hỗ trợ nhiều chuỗi
Hỗ trợ truy vấn và hiển thị dữ liệu thời gian thực của Ethereum, Chuỗi BNB, Đa giác và các chuỗi khối khác
Sắp có thêm nhiều blockchain

Truy vấn thu thập NFT

Xem chủ sở hữu, giá sàn và thông tin khác của bất kỳ bộ sưu tập NFT nào trong Discord thông qua lựa chọn nhanh hoặc tự điền.
dbot icon

Truy vấn mục NFT

Bạn có thể xem các thuộc tính, chủ sở hữu và thông tin khác của NFT trong bất kỳ bộ sưu tập NFT nào trong Discord

Tổng quan về dữ liệu NFT

Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra tổng số NFT, số lượng NFT đang hoạt động và thông tin khác của một chuỗi khối nhất định trong Discord.