logo
logo
v1.10.0
giả lập
logo Chương trình giới thiệu
giá
Cho doanh nghiệp
Dbot webhooks

Truy vấn mã thông báo

Các hướng dẫn liên quan đến truy vấn mã thông báo không chỉ có thể truy vấn giá, chủ sở hữu và thông tin khác của một mã thông báo mà còn truy vấn tình hình chung của mã thông báo, chẳng hạn như tổng số mã thông báo, số lượng mã thông báo đang hoạt động và dữ liệu khác
Dbot bot
Hỗ trợ nhiều chuỗi
Hỗ trợ truy vấn và hiển thị dữ liệu thời gian thực của Ethereum, Chuỗi BNB, Đa giác và các chuỗi khối khác
Sắp có thêm nhiều blockchain

Truy vấn thông tin mã thông báo

Xem chủ sở hữu, giá cả và thông tin khác của bất kỳ mã thông báo nào trong Discord thông qua lựa chọn nhanh hoặc tự điền.
dbot icon

Tổng quan về dữ liệu mã thông báo

Bạn có thể nhanh chóng xem thông tin như tổng số token và số lượng token đang hoạt động của một blockchain nhất định trong Discord

Thêm truy vấn mã thông báo

Xem các Token được thêm gần đây trên một blockchain nhất định trong Discord