logo
v1.23.0
giả lập
logo Chương trình giới thiệu
giá
Cho doanh nghiệp
Dbot webhooks

Kênh thống kê mã thông báo

Chức năng kênh thống kê mã thông báo hỗ trợ đặt bất kỳ thông tin mã thông báo nào bạn theo dõi dưới dạng kênh Discord và dữ liệu trong đó hỗ trợ các thay đổi theo thời gian thực.
Dbot bot
Hỗ trợ nhiều chuỗi
Hỗ trợ truy vấn và hiển thị dữ liệu thời gian thực của Ethereum, Chuỗi BNB, Đa giác và các chuỗi khối khác
Sắp có thêm nhiều blockchain

Mã thông báo tùy chỉnh

Hỗ trợ điền bất kỳ địa chỉ mã thông báo nào, cho dù đó là mã thông báo nổi tiếng hay mã thông báo mới được tạo
dbot icon

Tùy chỉnh nội dung hiển thị

Bạn có thể tùy chỉnh các mục sẽ được hiển thị và tên của các mục

Dữ liệu thay đổi theo thời gian thực

Khi dữ liệu thống kê thay đổi, chúng tôi sẽ sửa đổi hiển thị kênh theo thời gian thực để đảm bảo dữ liệu chính xác