logo
v1.23.0
giả lập
logo Chương trình giới thiệu
giá
Cho doanh nghiệp
Dbot webhooks

Giám sát NFT

Chức năng giám sát NFT hỗ trợ giám sát thời gian thực về việc đúc tiền miễn phí NFT, NFT mới và các dữ liệu khác
Dbot bot
Hỗ trợ nhiều chuỗi
Hỗ trợ truy vấn và hiển thị dữ liệu thời gian thực của Ethereum, Chuỗi BNB, Đa giác và các chuỗi khối khác
Sắp có thêm nhiều blockchain

Giám sát đúc tiền miễn phí NFT

Khi NFT được tạo miễn phí, Bot sẽ gửi thông tin như NFT được tạo và số lượng của nó đến nhóm Telegram của bạn.
dbot icon

Giám sát chuyển khối lượng NFT

Khi NFT được chuyển với số lượng lớn, Bot sẽ gửi thông tin như NFT được chuyển và số lượng đến nhóm Telegram của bạn

Giám sát đúc tiền số lượng lớn NFT

Khi số lượng NFT đúc vượt quá một giá trị nhất định, Bot sẽ gửi thông tin như NFT đúc và số lượng của nó đến nhóm Telegram của bạn