logo
logo
v1.9.0
giả lập
logo Chương trình giới thiệu
giá
Cho doanh nghiệp
Dbot webhooks

Giám sát mã thông báo

Chức năng giám sát mã thông báo hỗ trợ giám sát thời gian thực việc chuyển mã thông báo số lượng lớn, mã thông báo mới và dữ liệu khác
Dbot bot
Hỗ trợ nhiều chuỗi
Hỗ trợ truy vấn và hiển thị dữ liệu thời gian thực của Ethereum, Chuỗi BNB, Đa giác và các chuỗi khối khác
Sắp có thêm nhiều blockchain

Đã thêm giám sát mã thông báo

Khi mã thông báo mới được tạo trên chuỗi, Bot sẽ gửi địa chỉ hợp đồng, tên và các thông tin khác đến nhóm Telegram của bạn
dbot icon

Giám sát việc chuyển số lượng lớn token gốc

Khi một lượng lớn token gốc được chuyển đi, Bot sẽ gửi thông tin như số token được chuyển và số lượng của chúng đến nhóm Telegram của bạn

Giám sát chuyển khoản lớn Stablecoin

Khi một lượng lớn stablecoin được chuyển, Bot sẽ gửi thông tin như mã thông báo và số lượng được chuyển đến nhóm Telegram của bạn